Historia

Galgamarkens tillkomst

I en utredning om bostäder i Sverige, som gjordes på 1930-talet, framkom det att Karlskrona hade en stor andel dåliga bostäder. Stadsfullmäktige beslutade att något måste göras, för att komma till rätta med bostadsnöden och de sanitära missförhållandena. Efter några års funderingar och diskussioner, togs beslut om att ett helt nytt bostadsområde skulle planeras och bebyggas.

1941 började tomter säljas på Galgamarken, som skogs och bergsområdet kallats alltsedan stadens tillblivelse. Enligt gamla berättelser har det funnits flitigt använda galgar, placerade någonstans på Galgamarken, där bl.a snapphanar avrättats.

Under 1942 var 37 byggen med sammanlagt 400 lägenheter i gång i staden. Gatorna gavs namn som förde tankarna till den svenska stormaktstiden på 1600-talet. Eftersom bostadsområdet ligger högt och är utsatt för mycket blåst så gav stadsplanerarna kvarteren de fyndiga namnen Vindilen, Blåsten, Stormen och Orkanen.

fogde3_old

Människor ur alla socialgrupper med skiftande yrken och bakgrund,  flyttade in i området. Eftersom det var krigsår bodde det påfallande många yrkesmilitärer av alla grader på Galgamarken. I juli 1944 besökte socialministern Galgamarken och blev imponerad över ”den otroliga byggnationen” i bostadsområdet.

Det fanns gott om kvartersbutiken i området på 40- och 50-talet, bl.a låg Konsum i bottenplanet på Fogdevägen 1. Galgamarken var vid denna tid sannolikt Karlskronas mest barnrika bostadsområde. Barnen roade sig t.ex. med att åka nerför Fogdevägens backe med kälke och sparkstötting.

Förändringar

Mycket är sig likt från 40-talet i området, dock har de flesta husfasader blivit klädda med tegel och andra har målats om, men några har kvar den gulvita fasaden. Flera hus har försetts med hissar och andra moderniteter, ombyggnaderna utfördes på 70-talet med bidrag från det s.k. ROT-programmet. Bl.a tillkom ytterligare en tvättstuga till föreningen. Många lägenheter har gjorts om, men man kan också se flera som har delar av originalinredningar kvar i köket.

orkanen_fogdevagen

Sök