Information

Miljörum & container
Här kan du läsa om våra miljörum och container som brukar ställas ut en gång om året.

Delaktighet i boendemiljön

Vi har flera aktiva medlemmar som sköter rabatter och blomplantering.

Fara & översvämning
Vid akut fara eller extrema störningar, kontakta Polisen. Vid akuta översvämningar kvällstid eller nattetid, kontakta räddningstjänsten.

Störningar
Läs mer om hur du ska agera vid störningar. Störningar

Håll tjuven borta!
Se till att dörrar går igen efter dig!

Diskmaskin & tvättmaskin
Ni som har diskmaskin och är osäkra på att inkopplingen är korrekt gjord, kontakta HSB fastighetsservice för kontroll. Det har upptäckts problem i vatten-/avlopps-systemet, som orsakats av felaktig inkoppling.

Avloppsstammar
Stopp i avloppsstammarna och i avloppen blir mer och mer vanligt, med allvarliga påföljder så som vattenskador. Vänligen spola ej ned matrester och matfett.

Sophantering
Källsortering sker i speciella miljörum på markplan. Läs gärna på affischerna om ni är osäkra på i vilken behållare skräpet ska slängas. Elektrisk utrustning och miljöfarligt avfall såsom gamla datorer, stereoapparater och färgburkar slängs ej här, utan på närmsta miljöstation.

Fjärrvärme
Föreningen köper fjärrvärme från Affärsverken i Karlskrona.

Bredband, telefoni och kabel-tv
Det finns flera alternativ för boende i brf. Orkanen vad gäller bredband och telefoni. Kabel-tv ingår i hyran och den levereras av Comhem.  Sedan 2020 ingår Bahnhof 1000/1000 Mbit/s bredband i hyran.

Tvättstugan
Tider bokas på bokningstavla som finns utanför tvättstugan. Två tvättmaskiner, torktumlare, centrifug och torkskåp i varje huskropp. Du ska lämna tvättstugan som du själv önskar finna den!

Sök