Årsredovisningar, stadgar, blanketter

Årsredovisningar, stadgar och energideklaration
2022 |2021 |  2020 2019  | 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |2013 |2012 |2011 | 2010  | 2009
.
Brf Orkanens Stadgar registrerade av Bolagsverket 2017-03-21
Föreningen antog NYA stadgar för andra gången på stämman 16/5 -19
Dessa kommer att gälla från det att Bolagsverket registrerat dem.
Komplement till § 38 i stadgarna, Trivsel/ordningsregler
.
Energideklaration 2019 – 2029
3:an
5:an
7:an
Bostadsrättslagen
Här hittar du bostadsrättslagen

Lag om ekonomiska föreningar
Här hittar du lagtexten

Inre fond
Ladda ner blankett som kan användas vid uttag från inre fond: Inre fond blankett
Överlåtelse
Ladda ner blankett som kan användas vid privat försäljning av bostadsrätt: Överlåtelseavtal
Vid försäljning utgår en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande prisbasbelopp. (PBB 2021 = 47 600 kr)
Köpa bostadsrätt
Info när du vill köpa bostadsrätt att köpa bostadsrätt
Uthyrning i andra hand

Från den 1 januari 2018 utgår en avgift för andrahandsuthyrning. Den av styrelsen beslutade avgiften är bara hälften (50 %) av vad stadgarna medger. Mer info finns på blanketten Avgift för andrahandsupplåtelse nedan.

För att få hyra ut bostadsrätten i andra hand måste styrelsen ha godkänt detta i förväg. Ladda ner blankett för att ansöka om uthyrning av bostadsrätt: Uthyrning

Ladda också ner blanketten: Avgift för andrahandsupplåtelse (andrahandsuthyrning). Den ska lämnas in tillsammans med ansökan om andrahandsuthyrning.
Skriva motioner
Motioner till årsstämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den sista februari. Ladda hem en mall som beskriver hur den kan se ut: Motionsmall (word)
Skriva fullmakt
Lämna fullmakt till föreningsstämma i Brf Orkanen
Mall för fullmakt (word)
Information & Ansökan beträffande ändring/renovering av lägenhet
Information kring ändring/renovering av lägenhet
Vid eventuellt behov av att lämna in en ansökan, finns blankett här
som ska lämnas i Ordförandens brevlåda.

Sök