FAQ

Viktigt om fönster och balkongdörr

Enligt föreningens stadgar är nyttjanderättshavaren ansvarig för spanjoletter och tätningslister samt att fönster/dörr går att öppna och stänga.

Bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna:
”- Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett.
– Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning. Bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster / fönsterdörr”.

Fönster/balkongdörr, skall smörjas en gång per år. Här finner du manualen.

En sprängskiss över de mekaniska delarna finner du här för Wink Haus-fönster.

Har du gavellägenhet i 3:an eller 5:an har du Elitfönster. Skötselinstruktioner hittar du i denna pdf-fil, starta längst ner på sid 1 punkt 23 och 24. Samtliga fönster behöver smörjas minst 1 gång per år.

Felanmälan
Se felanmälan

Köksfläkt
Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt.

Elmätare
Elmätaren sitter precis innanför din ytterdörr.

KabelTV
Felanmälan görs till ComHem.

Stadsnätsproblem
Felanmälan görs till AFFV, se Karlskronaporten

Vanlig kontaktinfo
Se felanmälan.

 

Sök