Styrelsen och dess ledamöter

 Styrelse Brf Orkanen 2018 – 2019
Tomas Gotthardsson (5 B, vald tom. -20) Ordförande
073 – 310 78 20
tomas.gotthardsson@brf-orkanen.se
Rose-Mari Gustafsson (5 B, vald tom. -19) Kassör rose-mari.gustafsson@brf-orkanen.se
Lina Sandberg (5 A, vald tom. -19 Sekreterare
Lars Lundin, (7 A, vald tom. -20)  Vice Sekreterare
Martin Drottman (5 B, vald tom. -20) Vice Ordf. martin.drottman@brf-orkanen.se
Per-Arne Ödman (3 A, vald tom. -19) Ansvar avtal per-arne.odman@brf-orkanen.se
Anders Högelius HSB-ledamot anders.hogelius@hsbsydost.se
Sture Lifh (7 B, vald tom. -19) Suppleant sture.lifh@brf-orkanen.se

Valberedning (valda tom. stämman -19)

Lena Duvander (5 A)(sammankallande)
Lotta Silverbark (3 B)
Mats Johansson (3 B)

Lekmannarevisor (valda tom. stämman -19)

Anders Ekberg (3 A)
Solveig Långström (3 A) (suppleant)

Sök