Bra att veta

torsdag, september 28th, 2017 | Nyheter

Källsortering
Det är viktigt att alla källsorterar enligt den information som finns i miljörummen. Du får inte lämna möbler, elektronik o dyl. detta ska du själv transportera till återvinningen.

Du hittar en sorteringsguide på Affärsverken Karlskrona

Allmänutrymmen såsom vindar källare m.m.
Förvaring av tillhörigheter i allmänutrymmen är förbjudet.

Det är ej tillåtet att göra installationer i allmänna utrymmen och på husfasad, tex. brevlådor i trappuppgång (postboxar finns i entré), att borra i fasad för parabolantenn, fastigheterna är anslutna till Comhem via kabel och fiber via Stadsnätet där nu också Comhem anslutit sig.

Avloppsstammar
Stopp i avloppsstammarna och i avloppen blir mer och mer vanligt, med allvarliga påföljder såsom vattenskador. Vänligen spola ej ned matrester och matfett. Det är viktigt att tillsyn sker i din lägenhet om du inte vistas där dagligen.

Vänligen
Styrelsen

Sök