Felanmälan


Hiss  Kone  0771 – 50 00 00
Kabel-TV  Com Hem  90 200
Akut fara  SOS Alarm  112
Allvarliga störningar m.m.  Polisen  114 14
Felanmälan OBS § 31 Tomas Gotthardsson 073 – 310 78 20

felanmalan@brf-orkanen.se

  • Stadgarna § 31 – 39, bestämmer vilka kostnader du som lägenhetsinnehavare står för och vilka föreningen ersätter.
  • Akuta situationer – ring 112 (där det föreligger fara för liv, egendom och miljö.)
  • Svåra störningar – ring Polisen 114 14

Du kan också göra felanmälan via mail

  • Ange namn, lgh nr, adress och telefon
  • Beskriv ditt ärende/felet
  • Ange tid när du är anträffbar

 

Sök