FAQ

Viktigt om fönster och balkongdörr

Enligt föreningens stadgar är nyttjanderättshavaren ansvarig för spanjoletter och tätningslister samt att fönster/dörr går att öppna och stänga.

Bostadsrättshavarens ansvar enligt stadgarna:
”- Glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett.
– Till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning. Bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster / fönsterdörr”.

Fönster/balkongdörr, skall smörjas en gång per år. Här finner du manualen.

En sprängskiss över de mekaniska delarna finner du här för Wink Haus-fönster.

Har du gavellägenhet i 3:an eller 5:an har du Elitfönster. Skötselinstruktioner hittar du i denna pdf-fil, starta längst ner på sid 1 punkt 23 och 24. Samtliga fönster behöver smörjas minst 1 gång per år.

Felanmälan
Se felanmälan

Elmätare
Elmätaren sitter precis innanför din ytterdörr.

KabelTV
Felanmälan görs till ComHem.

Vanlig kontaktinfo
Se felanmälan.

 

Sök